Kostrådgivning

image

Vi börjar med att gå igenom hur du äter idag. Du kommer att få göra en kostregistrering så att jag får en helhetsbild av hur du äter under några dagar. Därefter börjar jag att skapa ditt kostprogram.

Maten är en stor del av våra liv och jag tycker att att det ska vara gott och positivt. Så vi skapar ett program anpassat efter dig som är hållbart och är efter dina mål och förutsättningar.